Waarom een schaakmagazine?

In september 2015 begon ik met het geven van schaaklessen op CBS Rehoboth. Toen de Kerstvakantie naderde kreeg ik het idee om rond die tijd iets bijzonders te organiseren. Het leek me een mooi moment om alle kinderen te verrassen met een schaakmagazine. Op die manier hoopte ik dat de belangstelling en het enthousiasme ook na de Kerstvakantie nog aanwezig zou zijn. Daar ontstond dus het eerste "Schaak maar raak!" magazine, een Kerst-editie. De reacties waren dermate positief dat ik besloot deze gratis als download aan te bieden. Eigenlijk was dat dus "de geboorte" van het magazine.

In de maanden daarna ben ik ook twee uitgaven gaan schrijven voor volwassenen en ook deze heb ik als gratis download aangeboden. Deze edities schreef ik ook om meer bekendheid aan "Schaak maar raak!" te geven en dat lukte. Zo werd het magazine onder andere vermeld op de website van de ChessQueens en gaven diverse verenigingen er op hun website ruchtbaarheid aan.

Ik besefte echter al snel dat er voor volwassenen al meerdere schaaktijdschriften waren, terwijl er voor de jeugd niet of nauwelijks iets is. Daarom besloot ik om een eerste echt jeugd-schaakmagazine te maken. Het moest leuk en leerzaam zijn en zeker niet saai zoals sommige schaakboeken dat wel zijn. Om me hier behulpzaam bij te zijn werd Leo Leeuw geboren. Hij maakt het mogelijk om op een andere manier te schrijven en ik hoop dat dat de schakende jeugd zal aanspreken.

Hoe nu verder?

Het maken van een magazine is een enorme hoeveelheid werk. Erg leuk werk, maar vooral héél veel werk. Omdat ik dit moet doen naast mijn gewone werk en mijn grote hoeveelheid andere schaakactiviteiten weet ik niet of ik dit kan volhouden. Er is dus geen vaste frequentie waarmee het schaakmagazine zal verschijnen, maar ik hoop dat ik de tijd kan vinden om af en toe weer een nieuwe editie te laten verschijnen.

Waar te krijgen?

De schaakmagazines zijn geheel gratis te downloaden op schaakmaarraak.nl. Je kunt ze vinden via de menukeuze "Spelen&Leren" en dan "downloads". Je kunt een magazine downloaden als een .pdf-bestand of als een .epub-bestand. 

Je mag de "Schaak maar raak! - magazines" ook verder verspreiden via websites, email, sociale media, printen, máár dan moet het wel het hele magazine zijn zonder enige wijzigingen.

 

chessqueens