Schaakinstructeur

Schaakinstructeur

De eerste peiler van Schaak maar raak! Academy is het verzorgen van schaaklessen. De doelgroepen voor mijn schaaklessen zijn heel diverse en zeker niet beperkt tot clubschakers die beter willen leren schaken, mede daarom heb ik ook niet voor het woord "schaaktrainer" gekozen.

Mijn schaaklessen richten zich eigenlijk op iedereen ....

- iedereen die nog denkt dat schaken moeilijk en/of saai is. Ik wil hen laten ervaren hoe leuk, spannend, leerzaam en gezellig het spelen van het schaakspel kan zijn.

- alle schoolgaande kinderen en dan met name op de basisscholen. In toenemende mate beseffen basisscholen de toegevoegde waarde van schaaklessen op school en zijn op zoek naar een manier om hier vorm aan te geven. 

- alle ouders en leerkrachten die te maken krijgen met schakende kinderen. Ik wil hen niet alleen zelf leren schaken, maar vooral ook helpen bij het schaken met kinderen.

- iedereen die al kan schaken maar beter willen leren schaken.

- etc.

Instructie en/of begeleiding 

Als schaakinstructeur ben ik niet alleen actief in het zelf verzorgen van schaaklessen, maar kan ik ook behulpzaam zijn bij het opzetten en begeleiden van schaaklessen bij bijvoorbeeld basisscholen. Het doel is dan om uiteindelijk geheel zelfstandig schaaklessen te kunnen verzorgen met mij als "backup" en aanspreekpunt waar nodig.

Maatwerk

Uiteindelijk komt het erop neer dat iedere vorm van schaakinstructie een stukje maatwerk is. Dat is ook precies wat u van mij mag verwachten ... "de schaakinstructie die past bij u!".  

chessqueens