Op dinsdag 3 juli is er van 19.30-20.30 uur in het gebouw van CBS Rehoboth te Oldekerk een informatie-avond over schoolschaken.

Op deze avond komt de toegevoegde waarde van schaken op school aan bod, maar ook krijgt u te zien hoe kinderen leren schaken en wat uw rol als ouder hierbij kan zijn.

Tevens is deze avond een uitstekende gelegenheid om te ontdekken waarom kinderen schaken zo leuk vinden.

Deze avond was in eerste instantie opgezet voor ouders met kinderen in groep 3 en 4 op CBS Rehoboth, maar ouders met kinderen in andere groepen of op een andere school zijn ook van harte welkom.

chessqueens